ARTIKKELIT

Kohti visiota olla pääkaupunkiseudun halutuin työnantaja toimialallaan

Sähköasennusalalla käydään kovaa kilpailua parhaista alan ammattilaisista. Yritys on yhtä hyvä kuin sen työntekijät ja pitkällä juoksulla yrityksen menestys kumpuaakin siitä, kuinka se saa houkuteltua ja pidettyä hyvää henkilöstöä riveissään. Jyty-Sähkön strategiaan on kirjattu visioksi olla toimialansa halutuin työnantaja pääkaupunkiseudulla. Tämä ei ole jäänyt vain strategiapapereihin kirjatuksi kliseeksi, vaan tavoitteen eteen on tehty systemaattista työtä. 

Tämä kunnianhimoinen tavoite vaatii strategista yhdistelmää työntekijöiden osallistamista, yhteistyön kehittämistä, jatkuvaa oppimista sekä oikeudenmukaista palkitsemista. Jyty-Sähkön strategian ytimessä on sitoutuminen henkilöstöönsä. Työntekijät eivät ole pelkkiä työntekijöitä vaan osa organisaation menestystarinaa. 

Jari Tykkyläinen, Jyty-Sähkön perustaja ja toimitusjohtaja, korostaa jokaisen tiimin jäsenen äänen merkitystä. Hän sanoo: ”Voimamme piilee tiimimme yhteisessä loistossa. Luomalla ympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi, emme luo vain työpaikkaa vaan yhteisön, joka panostaa yhteiseen menestykseen.”

Sähköasennusalan dynaamisessa ympäristössä pysyminen vaatii paitsi taitavia yksilöitä myös kulttuuria, joka kannustaa toiminnan kehittämiseen yhdessä.  Tiimit yhdistävät voimansa, ja uusien ideoiden esittäminen ei ole vain sallittua, vaan suorastaan toivottavaa. Tykkyläinen sanoo, ”Innostus ei synny yksin, vaan siinä missä erilaiset näkemykset kohtaavat. Yhteistyöllä avataan ovet uusiin ideoihin, jotka vievät eteenpäin.”

Yritys asettaa myös suuren painoarvon sille, että työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja pysyä ajan hermolla. Teknologian kehittyessä jatkuva oppiminen ei ole vain sijoitus työntekijöihin, vaan myös sijoitus yrityksen tulevaisuuteen. Voimaannuttamalla henkilöstöään tiedolla, Jyty-Sähkö varmistaa, että se pysyy jatkuvasti alan kärjessä.

Organisaatiokulttuurin ja johtajuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jyty-Sähköllä on nähty, että positiivinen ja inklusiivinen kulttuuri yhdessä tehokkaan johtajuuden kanssa on sen vision peruskivi. Yritys pyrkii istuttamaan arvoja, jotka ulottuvat työpaikan ulkopuolelle luoden tarkoituksen ja kuulumisen tunnetta työntekijöilleen.

”Kulttuuri on organisaation sielu. Se ei ole vain kysymys siitä, mitä teemme vaan siitä, miten teemme sen. Sitoutumisemme rehellisyyteen, yhteistyöhön ja huippuosaamiseen muokkaa työtämme ja identiteettiämme haluttavana työnantajana.”, sanoo Jari Tykkyläinen.

Jyty-Sähkön matka kohti halutuimman työnantajan asemaa sähköasennusalalla näkyy sen kokonaisvaltaisena lähestymistapana työvoiman kehittämiseen. Voimaannuttamisen, yhteistyön, oppimisen ja arvoihin perustuvan kulttuurin avulla yritys ei ainoastaan aseta uusia standardeja vaan myös luo ympäristön, jossa ammattilaiset kukoistavat ja antavat merkityksellisen panoksensa alan kehitykselle. Kuten Jari Tykkyläinen asian kiteyttää: ”Visiomme ei ole vain olla paras; se on luoda ekosysteemi, jossa parhaat haluavat olla mukana.”

Scroll to Top