ARTIKKELIT

Onko sähköistämisen tulevaisuus tasavirrassa vai vaihtovirrassa?

Kun tulevaisuuden sähköistämistä pohditaan, nousee keskusteluun yksi kriittinen, mutta yllättävän vähän julkisuudessakin käsitelty kysymys: “Miten aiomme tuottaa tarpeeksi sähköä vastataksemme jatkuvasti kasvavaan kysyntään?” Tämä kysymys on ajankohtainen ympäri maailmaa, ja sen ratkaiseminen vaatii innovatiivisia lähestymistapoja ja rohkeita päätöksiä.

Keskitymme tässä artikkelissa kahteen päävaihtoehtoon, joista toinen edustaa perinteistä lähestymistapaa, kun taas toinen tarjoaa vallankumouksellisen mahdollisuuden sähköistämisen tulevaisuudelle.

Jyty-Sähkö vie yrityksenne sähköistämisen tulevaisuuteen

Vaihtovirta-infrastruktuuri – muutoksen välttämättömyys

Nykyinen vaihtovirtapohjainen sähköistysinfrastruktuurimme on teknologiaa, joka on ollut vallitseva yli 50 vuotta. Vaikka 21. vuosisata on edennyt huimaa vauhtia, me toimimme edelleen elektroniikan tehostamien mekaanisten kytkimien kanssa. Meillä on muuntajia, voimajohtoja ja turvapiirejä, mutta suurin osa infrastruktuurista on pysynyt muuttumattomana pitkään. Tämä ei ole kestävä tie.

Yksi mahdollinen vaihtoehto tuottaa ja jakaa enemmän vaihtovirtaan pohjautuvaa sähköä olisi lisätä kaapeleita ja muuntajia. Tämä tuo kuitenkin haasteita nykyjärjestelmissä olevan tilanpuutteen sekä asennuksiin tarvittavan työvoiman osalta. Lisäksi kaapeleiden ja muuntajien lisääminen ei välttämättä tarjoaisi investointina riittävän suurta tuottoa.

Tasavirta – uusi suunta

Toinen vaihtoehto, joka on herättänyt vähitellen nousevaa kiinnostusta, on siirtyminen sekä yrityksissä että kotitalouksissa kohti tasavirtaa. Tasavirtaverkkojen yleistyminen, muun muassa aurinkosähköjärjestelmien voimakkaan lisääntymisen myötä, voi muuttaa sähköistämisen pelikenttää. Vaikka vaihtovirta ei tule koskaan katoamaan kokonaan, asiantuntijat ovat aloittaneet keskustelun siitä, kuinka voimme siirtyä enemmän tasavirran suuntaan.

Turvallisuus ja tekniset haasteet

Siirtyminen tasavirtaan ei ole kuitenkaan pelkkä läpihuutojuttu. Yksi suurimmista kysymyksistä on turvallisuus. Minkälaisia panostuksia turvallisuuden eteen tarvitaan, ja millaista kytkin- ja tehoelektroniikkaa tasavirtajärjestelmässä tarvitaan?

”Käytännössä nykyiset laitteet ja kytkimet pitäisi päivittää tai vaihtaa, jotta ne toimisivat tasavirtakäytössä. Tämä tarkoittaa, että suuri osa asennetusta laitekannasta tarvitsee päivityksiä. Positiivinen asia on kuitenkin se, että useimmissa kodinkoneissa on sisäänrakennetut virtalähteet, jotka muuttavat vaihtovirran tasavirraksi. Jos sähkö tulee jo suoraan tasavirtana, näitä muuntajia ei tarvittaisi, mikä parantaisi tehokkuutta ja vähentäisi häiriöitä.”, visioi Jyty-Sähkön tekninen johtaja Markku Lievonen

Tulevaisuus vaatii koulutusta

Muutoksen toteuttaminen ei tule olemaan helppoa. Infrastruktuurin puute, koulutuksen puute ja tarvittavien taitojen puuttuminen ovat kaikki haasteita, jotka on otettava huomioon. Tarvitsemme sitoutuneita ponnisteluja kouluilta, korkeakouluilta ja jatkokoulutuslaitoksilta auttamaan ihmisiä hankkimaan tietoa ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä tasavirtajärjestelmän hallitsemiseksi.

Parempi tehokkuus ja kestävyys

Vaikka muutokseen liittyy monia haasteita, on kiistatonta, että tasavirtapohjainen infrastruktuuri tarjoaa paremman tehokkuuden ja kestävyyden sähköenergian jakelussa. Suurempi häiriöttömyys on vain yksi, mutta erittäin tärkeä etu, jonka tulevaisuuden sähköistäminen voi tarjota.

Vaikka transformaation toteutuminen saattaa kestää useita vuosikymmeniä, on tärkeää aloittaa keskustelu jo nyt ja valmistautua tulevaan. Vaihto- ja tasavirtajärjestelmät voivat elää rinnakkain vielä pitkään ja molemmilla on oma roolinsa. Muutokset alkavat pienessä mittakaavassa, mutta niiden vaikutus voi olla pitkässä juoksussa valtava.

”Sähköistämisen tulevaisuus riippuu kyvystämme sopeutua ja innovoida. Teknologian ja osaamisen kehittäminen on välttämätöntä, jotta voimme vastata kasvavaan sähkötarpeeseen ja tehdä sähköistämisestä kestävämpää ja tehokkaampaa. Jatkuva yhteistyö ja sitoutuminen eri osapuolten kesken voivat auttaa meitä luomaan sähköisen tulevaisuuden, joka palvelee paremmin tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeita.”, sanoo Jyty-Sähkön toimitusjohtaja Jari Tykkyläinen

Scroll to Top