ARTIKKELIT

Rakennusautomaatio ja cyberturvallisuus: Miten suojata älykkäät rakennukset?

Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat nykyään yhä useammin olennainen osa nykyaikaisia rakennuksia. Ne tarjoavat mukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta, mutta tuovat mukanaan myös uusia haasteita, erityisesti kyberturvallisuuden osalta. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten rakennusautomaatio ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa ja miten varmistaa älykkäiden rakennusten turvallisuus kyberuhkia vastaan.

Rakennusautomaatiojärjestelmät (BAS) integroivat erilaisia rakennuksen toimintoja, kuten lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja turvajärjestelmät yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Näiden järjestelmien avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, vähentää kustannuksia ja lisätä käyttäjien mukavuutta. Ne hyödyntävät usein IoT-laitteita (Internet of Things), jotka mahdollistavat reaaliaikaisen valvonnan ja ohjauksen.

Rakennusautomaatiojärjestelmien yleistyessä myös kyberuhat ovat lisääntyneet. Näihin järjestelmiin kohdistuvat kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, kuten järjestelmien toimintahäiriöitä, tietovuotoja ja jopa fyysisiä vahinkoja. Tärkeimpiä kyberturvallisuusuhkia ovat:

 • Hakkerointi: Pahantahtoiset toimijat voivat murtautua rakennusautomaatiojärjestelmiin ja saada hallintaansa kriittisiä toimintoja.
 • Tietovuodot: Rakennusautomaatiojärjestelmät keräävät paljon tietoa rakennuksen käytöstä ja sen käyttäjistä, mikä voi olla arvokasta tietoa rikollisille.
 • Palvelunestohyökkäykset (DDoS): Hyökkääjät voivat aiheuttaa järjestelmien ylikuormittumisen, mikä johtaa palvelukatkoksiin.
 • Haittaohjelmat: Haittaohjelmat voivat saastuttaa rakennusautomaatiojärjestelmiä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja tietojen menetyksiä.
 • Kyberturvallisuuden parantaminen rakennusautomaation osalta

Kyberturvallisuuden varmistaminen rakennusautomaatiojärjestelmissä vaatii kattavaa ja moniulotteista lähestymistapaa. Tässä muutamia keskeisiä toimenpiteitä:

 • Suojaus ja päivitykset: Varmista, että kaikki laitteet ja ohjelmistot ovat ajan tasalla ja että niissä on käytössä tarvittavat tietoturvapäivitykset. Käytä vahvoja ja monimutkaisia salasanoja sekä kaksivaiheista tunnistautumista.
 • Verkkosegmentointi: Erottele rakennusautomaatiojärjestelmät muista verkon osista. Tämä rajoittaa mahdollisten hyökkäysten leviämistä.
 • Säännölliset auditoinnit: Toteuta säännöllisiä turvallisuusauditointeja ja penetraatiotestejä, jotta voit tunnistaa ja korjata mahdolliset haavoittuvuudet.
 • Henkilöstön koulutus: Kouluta henkilöstöä tunnistamaan kyberuhkat ja toimimaan oikein mahdollisissa hyökkäystilanteissa. Tämä sisältää myös tietoisuuden lisäämisen tietojenkalastelusta ja muista yleisistä kyberuhkista.
 • Tarkkailu ja hälytykset: Ota käyttöön jatkuva valvonta ja hälytysjärjestelmät, jotka havaitsevat epätavallisen toiminnan ja mahdolliset hyökkäykset reaaliajassa.
 • Varmuuskopiointi ja palautussuunnitelma: Huolehdi, että kaikki kriittiset tiedot ja järjestelmät varmuuskopioidaan säännöllisesti ja että on olemassa selkeä palautussuunnitelma mahdollisen hyökkäyksen varalta.

Rakennusautomaatio tuo mukanaan merkittäviä etuja energiatehokkuuden, kustannussäästöjen ja mukavuuden muodossa. Kuitenkin näiden järjestelmien yleistyessä myös kyberturvallisuusuhkat ovat kasvaneet. Yritysten ja organisaatioiden on tärkeää panostaa kyberturvallisuuteen suojatakseen itseään ja käyttäjiään näiltä uhilta. 

Scroll to Top