ARTIKKELIT

Autokanta sähköistyy vauhdilla – millainen on latausinfran tulevaisuus?

Useimmat trendit tulevat ja menevät, mutta on suhteellisen turvallista ennustaa liikenteen tulevaisuuden olevan sähköinen. Maailmanlaajuisista tuotantohaasteista, mikrosirupulasta, toimitusketjun häiriöistä ja COVID-19-pandemian pysyvistä vaikutuksista huolimatta vuosi 2022 oli jälleen ennätysvuosi sähköautojen rekisteröinnissä ja sama kehityssuunta näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Mutta pysyykö latausinfra perässä?

Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kesäkuun 2023 loppuun mennessä on Suomessa ollut peräti 32,6 prosenttia, eli noin joka kolmas uusi henkilöauto on ollut täyssähköinen, kun viime vuonna vain noin 18 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja. Samalla myös käytettyjen sähköautojen markkina kasvaa. Vuonna 2030 täyssähköautoja arvioidaan olevan Suomessa jo noin 500 000 ja miljoonan täyssähköauton raja ylitettäisiin ennusteiden mukaan vuonna 2035.

Kaiken tämän seurauksena myös latausratkaisujen kysyntä kasvaa vauhdilla. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan sekä julkinen että yksityinen infrastruktuuri kasvavat voimakkaasti koko maailmassa merkittävien investointien myötä. Ja investointeja toki tarvitaan, sillä jo tällä hetkellä on nähtävissä, että latauspisteitä tarvittaisiin huomattavasti enemmän. 

Aiemmin sähköautoilijat kiroilivat polttomoottoriautoilijoita, jotka olivat parkkeeranneet sähköautojen latauspaikoille – nykyään harmina julkisilla latauspaikoilla ovat enemmänkin sähköautojen käyttäjät, jotka eivät siirrä autojaan latauksen päätyttyä. Kanssa-autoilijoille tämä aiheuttaa turhautumista ja tarpeettomia viivästyksiä. Palveluntarjoajille puolestaan selvää tulonmenetystä. Lähiaikoina näemme todennäköisesti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja haasteen ratkaisemiseksi. Kehitteillä on sovelluksia ja antureita, jotka tunnistavat väärinkäytökset ja laskuttavat niistä auton omistajaa.

On kuitenkin syytä muistaa, että yli 85% latauksista tapahtuu kotona tai työpaikoilla. Suurin kasvu tapahtuukin yksityisissä latausasemissa ja samalla siihen markkinaan tuodaan kiihtyvällä vauhdilla uusia tuotteita ja teknologioita. Myös vuonna 2020 voimaan astunut laki sähköajoneuvojen latauspisteistä kasvattaa yksityisten kiinteistöjen latauspaikkojen määrää juuri tällä hetkellä. Lain mukaan kaikilla yli kymmenelle autolle tarkoitetuilla muilla kuin asuinkiinteistöjen pysäköintialueilla tulee olla sähköauton latausmahdollisuus vuoden 2024 loppuun mennessä. Lakimuutoksen tarkoitus on edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteiden täyttymistä.

Yritysten kannattaa toki kehittää ja laajentaa latausinfraansa myös imagomielessä. Työntekijäpulan kasvaessa, saattaa hyvä sähköauton latausmahdollisuus olla kriittinen vetovoimatekijä potentiaalisille työntekijöille. Myös sähköautoileva asiakas menee sinne, missä sähköauton lataaminen on mahdollista. Esimerkiksi hotellia valittaessa sähköautoilijat valitsevat mieluiten majoitusliikkeen, jossa auton saa yön ajaksi lataukseen. Kattava latausinfra vahvistaa myös yrityksen mielikuvaa kestävän tulevaisuuden edistäjänä.

Jos puhutaan latausasemien määrän lisäksi myös latausteknologioista, on latausasemien tehontarve kasvamassa autojen akkukoon kasvun myötä. Etenkin julkiseen ja yrityskäyttöön tarkoitetut asemat ovat jatkossa entistä tehokkaampia, jotta autojen latausaikoja saataisiin lyhyemmiksi ja näin myös latauspaikkojen kiertonopeutta korkeammaksi. Ja sen myötä myös palveluntarjoajien kassavirtaa paremmaksi. Tällä hetkellä nopeimmat latausnopeudet julkisilla latauspisteillä ovat noin 350 kW, mutta tulevaisuudessa voidaan odottaa vielä nopeampia latausnopeuksia. 

Eräänä teknologisena kehityssuuntana on myös uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen auton latauksessa – tärkeimpänä tietenkin aurinkoenergia. Hieman tähän liittyvä toinen tulevaisuuden kehityssuunta on älyn lisääminen latausverkkoon niin, että sähköauton akku toimisi osana kotitalouden energiajärjestelmää. Tulevaisuudessa olisi mahdollista varastoida energiaa sähköauton akkuun ja palauttaa se verkkoon huippukysynnän aikana. Tämä toisi kotitalouksille rahallista säästöä, mutta auttaisi myös tasoittamaan sähkönkäyttökäyriä laajemminkin koko yhteiskunnassa.

Yksi varsin mielenkiintoinen teknologinen kehitysalue maailmalla on langaton latausteknologia. Langattomat latauslaitteet ovat kehittymässä hitaasti, mutta niiden avulla sähköautojen lataaminen tulisi tulevaisuudessa entistä helpommaksi ja kätevämmäksi. Villeimmissä visioissa on väläytelty lataavia ajoteitä, joilla ajettaessa autot latautuisivat itsestään. Erikoisbetoniin perustuva teknologia tähän on periaatteessa jo olemassa, mutta kehitys on vielä aivan alkuvaiheessa. Ehkäpä kuitenkin realistisempi suunta ovat langattomasti lataavat parkkipaikat, jotka perustuvat maan alla olevaan langattomaan latausjärjestelmään. Langattomia latausjärjestelmiä joudutaan kuitenkin odottamaan vielä pitkään niiden kalleuden ja haastavan teknologian johdosta.

Tulevaisuuden osalta voidaan sanoa varmasti ainakin se, että latausasemien tarve ja kysyntä kasvavat voimakkaasti. Ole rohkeasti yhteydessä Jyty-Sähköön, niin keskustellaan yrityksellesi sopivasta latausratkaisusta, latausinfran rakentamisesta ja ylläpidosta!

P.S. Lue myös aiheeseen liittyvä aikaisempi artikkelimme: ”Mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun yrityksenne harkitsee sähköautojen latauspaikkojen asentamista?”!

Scroll to Top